طراحی سایت
يكشنبه 30 شهريور 1393.
.
Sep 21 2014.
-
  • 7-1.gif
  • 7-2.JPG
  • 7-3.JPG
  • 7-4.JPG
  • 7-5.JPG
  • 7-6.JPG
  • 7-7.JPG
  • 7-8.jpg

دستگیری گسترده دراویش

جداسازی و انتقال به کلانتری‌های مختلف / ترفند نیروی‌های امنیتی برای خاموش کردن صدای اعتراض دراویش

پاسخ نامه‌های دراویش گنابادی به مسوولان مملکت که در آن خواهان احقاق حقوق قانونی و انسانی پیروان طریقت و عرفان شده بودند با باتوم ماموران نیروهای امنیتی و انتقال شمار گسترده دراویش بازداشتی به کلانتری‌های مختلف داده شد

به گزارش مجذوبان نور، دراویش دستگیر شده که اعضای کمپین کوچ دراویش به زندان اوین بوده‌اند، همگی در اطراف دادستانی بازداشت شده و با ون‌های انتظامی به کلانتری‌های کلانتری‌های ۱۱۳بازار، ۱۰۷فلسطین، ۱۲۴قلهک، ۱۵۹بی‌سیم (شوش)، ۱۳۰نازی آباد، ۱۰۹بهارستان و ۱۱۴قیاسی، کلانتری نامک (هفت حوض)، ۱۵۶افسریه، ۱۴۵ونک، ۱۸۱کرج، ۱۶۰خزانه، ۱۰۶نامجو، ۱۱۸ستارخان، مجیدیه، خانی آباد، ۱۵۶کیان شهر، ۱۳۹مرزداران و ۱۳۴شهرک غرب منتقل شدند تا از این طریق صدای اعتراض هماهنگ ایشان که خواهان پایان دادن به اعمال نگاه امنیتی بر پیروان طریقت و عرفان بودند، خاموش شود
گزارش‌های رسیده حاکی است که دراویش در مقابل اعمال خشونت نیروهای انتظامی و امنیتی، موبایل‌ها و وسایلشان را تحویل ماموران داده و با رضایت شخصی و بدون درگیری سوار ون‌های انتظامی می‌شوند تا از این رهگذر، خواسته دیگرشان را که صدور حکم بازداشت و زندانی شدن حمایتی و اعتراضی بود عملی کنند
گفتنی است ابعاد دستگیری‌ها بسیار وسیع است، به طوری که عده از دراویش در مقابل دادستانی نگه داشته و در انتظار رسیدن ماشین‌های خالی هستند.

 

شعار پایین