طراحی سایت
چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393.
.
Apr 23 2014.
-

پیش درآمدی به مبارزات آزادی خواهانه

مورخه  : مارس 2014 = اسفند 1392 .                                 باسم رب مستضعفین .

موضوع : الویت مبارزه در ایران ما ، برابری یا آزادیخواهی ؟!      از : شورای سوسیالیستهای مسلمان .

 

بگردید ، بگردید ، در این خانه بگردید

                                        در این خانه غریبیم

                                                          غریبانه بگردید !

هنوز ایدئولوژیک – سیاسی هستیم ، و برآنیم تا پرچم " عرفان ، برابری و آزادی " را همچنان برافراشته پاس داریم . گرچه برخی متفکران غربی ، قرن 19 میلادی را دوره ایدئولوژیها دانسته و ختم آن دوره را اعلام داشته اند . در عالم سیاست هم ؛ با محافل روشنفکری ، نسل جوان ، توده های زحمتکشمان نتوانسته ایم . . . !!! بقول جلال آل احمد ؛ که به خیل دسته بندیهای سیاسی کشیده شدیم و نه گره ای از کار مردمی را و نه ایران را ، آنهم در زمانه ای که هر راه و رهروی را می شاید که در ابعاد جهانی ظاهر شده ، پیامش را بر جهانیان برساند  . آخر ، مقطعی از تاریخ  " انسان شدن " را در پیش پا داریم موسوم به : جهانی کردن یا شدن !

مرحله مبارزه در شرایط کنونی جامعه

رحمان عبادی - مارس 2014 - اسفند ماه 1392

 

درک مرحله مبارزه در شرايط کنونی ايران جدای از ويژگی های جامعه جهانی و نيز ويژگيهای تاریخی ايران، بويژه پس از انقلاب مشروطه وجود ندارد. در اين مقاله تلاش بر آن هست تا تيتر وار به اين ويژگيها پرداخته شود.ا

* شرايط جهانی عبارتست از غالبيت تمام عيار سرمايه داری در تمام دنيا

* وابستگی جوامع به يکديگر در عرصه اقتصادی و بعضا  سياسی و فرهنگی

* نفوذ اقتصاد جهانی و متروپل بر اقتصاد جوامع پيرامونی

*وابستگی اقتصادی ايران به سرمايه داری جهانی

مبارزه با ستم استبداد و استثمار

 مجبور هستيم يکی را بر ديگری عمده  کنيم

ناصر مهاجر - 3مارس 2014

ستم استثمار و استبداد آن چنان که مستبدين و استثمار گران می گويند طبيعی نيست. بلکه يک امر تاريخی است. مستبدين و استثمار گران  برای توجيه طبيعی بودن آن به فلسفه های متعدد روی آورده اند . فلسفه هايی که عمدتا رنگ مذهبی دارد و يا از مذهب ياری می گيرند. حداقل در وطن ما به اين ترم ها توجه کنيد: " چه فرمان يزدان چه فرمان شاه"  برای توجيه قدر قدرتی شاه و تسليم شدن در مقابل فرمان او و اراده او فرمان او با فرمان يزدان که آفريننده انسان است برابر است. می بينيد که برای اعمال بی چون و چرای اراده شاه چه زيرکانه از مذهب استمداد می جويند. اين يک شعاری است که ريشه زرتشتی دارد . اما توسط مسلمانان مورد استفاده قرار می گيرد. چون مسئله اساسی اديان و مذاهب نيستند بلکه توجيه قدرت سرکوبگر است.

آزادی و تعدیل شکاف طبقاتی


رضا شیرازی - اسفند ماه 1392 

 

ملت ایران امروز از عدم آزادی و تقسیم عادلانه ثروت رنج می برد. همه تلاشها توسط انسانهای آگاه و وجدانهای بیدار، بویژه  فعالین زنان، فعالین کارگری و دانشجویان و معلمان و هنرمندان و نویسندگان و شاعران  برای آزادی و تامین رفاء  عمومی ست. به نظر کارشناسان اجتماعی، اقتصادی و متفکرین ایرانی هر چه آزادی در ایران تحقق و تعمیق یابد و تقسیم عادلانه ثروت ممکن شود، مشکلات جامعه کمتر و امکان تطور کرامت انسانی در ایران بیشتر می شود.

 در اصل با نخستین پرسشی که در این حوزه روبرو می شویم این هست که براستی موانع تحقق آزادی و تقسیم عادلانه ثروت در ایران چیست؟  در پاسخ به این پرسش اصلی سه امر سیاست، فرهنگ و اقتصاد در ایران دخالت دارند. به همین دلیل وجوهی از عدم تحقق آزادی و شکاف طبقاتی دهشتناک در ایران به حاکمیت سیاسی و وجوهی به فرهنگ عمومی و اجتماعی و صد البته وجوهی به روند اقتصاد مرتبط است. حال با توجه به این واقعیت پیچیده که هر سه مولفه سیاست ، فرهنگ و اقتصاد در ایران در عدم تحقق آزادی و شکاف طبقاتی دخیل هستند. برای توضیح درست موضوع  چاره ای نیست مگر آنکه بحث مورد نظر را از زوایای مختلف مطرح کنیم.

شعار پایین